مردمی کردن تبلیغات دینی دربخش بانوان دراولویت برنامه ها قرار دارد

به نقل از سایت اخبار  آیین ها و تشکل های مذهبی  :    به گزارش خبرنگار مهر، عاطفه سعیدی نژاد عصر جمعه در نشست هم اندیشی با مدیران مؤسسات قرآنی استان قزوین که در اداره تبلیغات اسلامی برگزار شد اظهار داشت: مبلغان دینی و مربیان قرآنی یک ظرفیت ارزشمند برای تأثیرگذاری در مخاطبان برای تغییر رفتار و شکل گیری سبک زندگی اسلامی هستند که باید از آن استفاده مطلوب کنیم.
20
0 0