سازمان تبلیغات به دنبال ترویج مدل مراسم عرفه در محرم است

به نقل از سایت اخبار  آیین ها و تشکل های مذهبی  :    به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی جلالی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: پس از برگزاری مراسم مسلمیه که علی رغم توصیه های ارائه شده در جلسات به وزیران محترم کشور و بهداشت و درمان، متاسفانه مشکلاتی را به همراه داشت، این تجربه به دست آمد که باید برای عزاداری های محرم زودتر تدبیری اندیشید.

جلالی اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی آمادگی دارد تا به هیات هایی که می توانند مراسم عزاداری ماه محرم را مانند مراسم عرفه برگزار کنند مجوز بدهد.

وی افزود: در این صورت ما میتوانیم کمک کنیم در هیات هایی که پروتکل های بهداشتی رعایت نمیشود، نهادهای انتظامی از مراسم ایشان جلوگیری کنند ولی وقتی مسیر طبیعی بسته شود و کارها زیرزمینی انجام شود توقع مدیریت کار بی معنا است.چنانچه عزاداری های محرم در شهرهای مختلف کشور بخواهد مانند مسلمیه اتفاق بیافتد کار از دست سازمان تبلیغات اسلامی خارج و ما نمی توانیم مسئولیت چنین مراسم هایی را به عهده بگیریم.

معاون سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: ما اکنون در موقعیتی قرار داریم که یا مجوز میدهیم و با رعایت پروتکل ها و دستورالعمل ها هیات ها را در مراسم امسال محرم مدیریت میکنیم مثل آنچه در عرفه اتفاق افتاد یا مانند سلیقه ای عمل کردن در مسلمیه بعضی مسئولین مراسم را تعطیل اعلام میکنند و نتیجه این میشود که بعضی هیات ها در فضاهای غیررسمی و غیرطبیعی کار خود را انجام میدهند که هیچکس نمی تواند چنین چیزی را مدیریت کند.

وی تصریح کرد: با مدیریت مناسب می توان هیات های مذهبی را به رعایت کامل پروتکل های بهداشتی سخت گیرانه تر هدایت کرد که راه حل بهتری است مثل آنچه در عرفه اتفاق افتاد.
14
0 0