آداب روز عید قربان/ عید زدودن وابستگی های نفس به دنیا

به نقل از سایت اخبار  آیین ها و تشکل های مذهبی  :    به گزارش خبرنگار مهر، دهم ذی الحجه یعنی روز عید قربان از اعیاد محوری در تقویم تاریخ شیعه است. در روایات ائمه ما برای این روز که پس از جریان آزمایش حضرت ابراهیم با ذبح پسرش اسماعیل و سربلندی این نبی عظیم الشان شکل گرفته آداب فراوانی ذکر شده است؛ از همین رو گفتگویی انجام داده ایم با دو تن از کارشناسان دینی که در ادامه می‌خوانید؛
15
0 0